Fasadpersienner

Utvändiga persienner som get ett effektivt solskydd. Persienner med lemellerna i 45 grader vinkel, monterade framför klart isolerglas, släpper igenom endast 10 % av den totala solstrålningen. Detta bidrar till ett bra inomhusklimat och betyder mycket vid dimensioneringen av anläggningar för luftkonditionering. Stora besparingar finns att göra gällande fastighetens driftkostnad.