Screen

En screenmarkis, även kallad vertikalmarkis, går parallellt med fasaden och tack vare den speciella vävtypen kan du se obehindrat ut. Den tar bort värmen lika bra som en vanlig fönstermarkis.

Micro 850/1000 är en helt ny serie screenmarkiser, även kallad vertikalmar- kis, som går parallellt med fasaden. Som standard ingår screenväv, en spe- ciell vävtyp som du kan se ut igenom och den tar dessutom bort värmen lika bra som en vanlig fönstermarkis.

Broschyr